Công ty TNHH Total Swiss Việt Nam

Danh mục

Hỗ trợ trực tuyến

hot line
028 6299 3322 - 0909 656 258 ( Giờ hành chính)

Đối tác - Quảng cáo

2. QUY TRÌNH, THỦ TỤC ĐÀO TẠO CƠ BẢN CHO NHÀ PHÂN PHÓI

2.1 TRÌNH TỰ, THỦ TỤC

Nhà phân phối phải thực hiện việc đăng ký tham gia khóa đào tạo theo thủ tục sau:

Bước 1. Đăng ký

Sau khi ký Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, Nhà phân phối phải đăng ký tham gia Chương trình đào tạo cơ bản do Công ty tổ chức. Thời điểm đăng ký học cụ thể sẽ được Công ty thông báo trên trang thông tin điện tử và tại trụ sở; chỉ nhánh, văn phòng đại diện của Công ty. Sau khi nhận được thông báo về thời gian, địa điểm đào tạo, Nhà phân phối liên hệ với Công ty để đăng ký lịch tham gia.

Hình thức đăng ký:

- Trực tiếp tại Công ty hoặc chi nhánh công ty, văn phòng đại diện;

- Gửi email đến công ty hoặc gửi thông tin cá nhân theo mẫu công ty quy định qua đường bưu điện;

Hồ sơ đăng ký gồm: 01 (Một) bản photo Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu và Giấy phép lao động còn thời hạn sử dụng (đối với người nước ngoài) trừ trường hợp được miễn theo quy định pháp luật;

Bước 2: Nhà phân phối chấp hành đầy đủ trình tự, thủ tục nêu trên sẽ được tham gia khóa (lớp) học theo danh sách học viên do Công ty lập với các thông tin cụ thể:

Địa điểm đào tạo: Tại trụ sở Công ty hoặc tại Văn phòng đại diện của công ty hoặc tại địa điểm khác nơi Công ty tổ chức các sự kiện phù hợp với quy định của pháp luật;

Thời lượng đào tạo: Tối thiểu 8 giờ;

Phí tham gia đào tạo: Miễn phí:

Nội dung đào tạo: Pháp luật về bán hàng đa cấp: Các chuẩn mực đạo đức trong hoạt động bán hàng đa cấp; Các nội dung cơ bản của Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, Quy tắc hoạt động và Kế hoạch trả thưởng; Cơ chế đánh giá việc hoàn thành nội dung và thời lượng của chương trình đào tạo cơ bản.

2.2 CƠ CHẾ ĐÁNH GIÁ VỀ VIỆC HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Cơ chế điểm danh đảm bảo thời lượng đào tạo: Nhà phân phối tham gia đào tạo phải ký tên vào danh sách tham dự lớp học. Công ty sẽ phát phiếu điểm danh vào mỗi đầu buổi học (sáng và chiều). Người tham gia phải ký tên vào Phiếu điểm danh do Công ty phát. Chỉ những người tham gia có đầy đủ 02 Phiếu điểm danh hợp lệ (Phiếu điểm danh do Công ty phát và có ký tên vào Phiếu điểm danh) thì mới được coi là đã tham dự đầy đủ khóa/lớp học.

Cơ chế kiểm tra đảm bảo hoàn thành nội đụng đào tạo: Sau khi tham dự đầy đủ Chương trình đào tạo cơ bản, Nhà phân phối được yêu cầu làm bài kiểm tra trắc nghiệm kiến thức được tiếp nhận từ chương trình gồm 20 câu hỏi dạng trắc nghiệm trong thời gian 30 phút.

Kết quả kiểm tra: Kết quả kiềm tra sẽ được thông báo sau buổi đào tạo. Chỉ những Nhà phân phối có kết quả kiểm tra đạt tối thiểu 80% yêu cầu mới được cấp xác nhận về việc hoàn thành nội dung và thời lượng Chương trình đào tạo cơ bản.

Nếu Nhà phân phối có kết quả kiểm tra không đạt lần thứ nhất thì Nhà phân phối được tham gia kiểm tra lần thứ hai. Nếu kiểm tra lần hai mà vẫn không đạt, Nhà phân phối sẽ phải tham gia khóa đào tạo tiếp theo do Công ty tổ chức.

2.3 QUY TRÌNH CẤP XÁC NHẬN VỀ VIỆC HOÀN THÀNH NỘI DUNG VÀ THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CƠ BẢN

1. Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc Chương trình đào tạo cơ bản, Công ty sẽ công bố công khai tại trụ sở danh sách những Nhà phân phối đủ điều kiện được cấp xác nhận về việc hoàn thành nội dung và thời lượng chương trình đào tạo cơ bản và liên hệ Nhà phân phối thông qua điện thoại hoặc email để thông báo về việc đã có xác nhận.

2. Nhà phân phối trực tiếp đến Công ty để nhận xác nhận về việc hoàn thành nội dung và thời lượng Chương trình đào tạo cơ bản và ký cam kết bằng văn bản theo Mẫu số 13 ban hành kèm theo Nghị định 40/2018/NĐ-CP. Nếu Nhà phân phối ở xa, không tiện đến trụ sở Công ty hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện gần nhất để nhận nhận thì Nhà phân phối liên hệ với Công ty xin nhận xác nhận.

2.4 QUY TRÌNH CẤP THẺ THÀNH VIÊN

1, Trong thời hạn năm (05) ngày kể từ ngày được cấp xác nhận về việc hoàn thành nội dung và thời lượng Chương trình đào tạo cơ bản, Công ty sẽ cấp Thẻ thành viên cho Nhà phân phối;

2. Sau khi đã có Thẻ thành viên, Công ty sẽ liên hệ Nhà phân phối thông qua điện thoại hoặc email để thông báo về việc đã có Thẻ thành viên cho Nhà phân phối. Nhà phân phối nhận thẻ theo các phương thức sau:

- Trực tiếp đến trụ sở công ty hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện gần nhất nhận Thẻ. Khi nhận Thẻ, Nhà phân phối phải ký vào Biên bản giao nhận Thẻ.

- Nếu Nhà phân phối ở xa, không tiện đến trụ sở Công ty hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện gần nhất để nhận Thẻ thì Công ty sẽ gửi Thẻ qua bưu điện theo địa chỉ do Nhà phân phối cung cấp, khi Nhà phân phối nhận được Thẻ thì liên hệ với Công ty hoặc Công ty sẽ chủ động liên hệ Nhà phân phối để xác nhận việc đã nhận Thẻ thành viên. Nhà phân phối chỉ trả chi phí giao nhận Thẻ (nếu có).

2.5 LƯU TRỮ KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CƠ BẢN 
Công ty Total Swiss có trách nhiệm lưu trữ các tài liệu liên quan đến hoạt động đào tạo cơ bản cho người tham gia bán hàng đa cấp ,bao gồm thời gian ,cách thức , địa điểm (nếu có ) và kết quả đào tạo .