Công ty TNHH Total Swiss Việt Nam

Danh mục

Hỗ trợ trực tuyến

hot line
028 6299 3322 - 0909 656 258 ( Giờ hành chính)

Đối tác - Quảng cáo

4.QUY TRÌNH ĐỔI, TRẢ VÀ MUA LẠI HÀNG HÓA VÀ TRẢ LẠI TIỀN CHO NHÀ PHÂN PHÓI

4.1 Đổi trả hàng hóa

1.Công ty phải đổi hàng hóa đã bán cho Nhà Phân Phối khi hàng hóa đó đáp ứng các điều kiện sau đây:

_ Hàng hóa còn hạn sử dụng:

_ Hàng hóa bị lỗi do sản xuất (nghĩa là nguyên nhân dẫn đến hàng hóa bị lỗi không xuất phát từ nhà phân phối);

_ Yêu cầu đổi lại được thực hiện trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày Nhà phân phối nhận hàng:

_ Kèm theo hóa đơn mua hàng hóa cần đổi lại.

4.1.2. Quy trình đổi hàng hóa

Bước 1: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận hàng đã mua từ Công ty (bao gồm cả hàng hóa được mua theo chương trình khuyến mãi), Nhà phân phối yêu cầu Công ty đổi hàng hóa cần cung cấp cho Công ty:

- Hàng hóa đáp ứng điều kiện được đổi theo quy định tại mục 4.1.1 Quy tắc hoạt động này;

- Hóa đơn mua hàng tương ứng;

- Thẻ thành viên, bản sao Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân;

- Đơn yêu cầu đổi hàng hóa đã điền đầy đủ thông tin.

Bước 2: Trong thời hạn hợp lý các bên thỏa thuận, Công ty sẽ kiểm tra, xác minh thông tin hàng hóa mà khách hàng đổi có đáp ứng yêu cầu được đổi lại hay không và đưa ra phương án giải quyết ngay với Nhà phân phôi.

4.2  Trả lại, mua lại hàng hóa

4.2.1 Công ty phải mua lại hàng hóa đã bán cho Nhà Phân Phối khi Hàng hóa đó đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Hàng hóa còn hạn sử dụng:

- Hàng hóa còn nguyên bao bì, tem nhãn;

- Yêu cầu trả lại được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Nhà phân phối nhận hàng.

- Kèm theo hóa đơn mua Hàng hóa cần trả lại.

4.2.2 Quy trình thực hiện việc trả lại, mua lại, trả lại tiền cho Nhà phân phối

Việc Nhà phân phối trả lại và Công ty mua lại hàng hóa được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận hàng, Nhà phân phối có quyền đến trực tiếp công ty để gửi Đơn đề nghị trả/mua lại hàng hóa. Theo đó, Nhà phân phối cần cung cấp cho Công ty:

. Đơn đề nghị trả/mua lại hàng hóa đã điền đầy đủ thông tin;

. Hàng hóa trả lại đáp ứng điều kiện được nêu tại mục 4.2.1 Quy tắc hoạt động này;

. Hóa đơn tương ứng với số lượng hàng hóa yêu câu trả lại;

. Thẻ thành viên hoặc bản sao y (hoặc bản photo kèm bản chính để đối chiếu), Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân của Nhà phân phối.

Bước 2: Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu mua lại hàng hợp lệ, Công ty sẽ xem xét đơn yêu cầu mua lại hàng hóa, kiểm tra hàng hóa và thông báo cho Nhà phân phối về việc chấp nhận mua lại hoặc lý do từ chối việc mua lại. Nếu như chấp nhận mua lại, Công Ty và Nhà phân phối sẽ trao đổi thống nhất về số lượng hàng trả lại và số tiền Công ty sẽ thanh toán lại cho Nhà phân phối nhưng không thấp hơn 90 % số tiền mà Nhà phân phối đã trả để nhận số hàng hóa đó;

- Công ty có quyền khấu trừ tiền hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác mà Nhà phân phối đã nhận từ việc mua số hàng hóa bị trả lại;

- Công ty có quyền thu lại từ những Nhà phân phối khác tiền hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác đã nhận liên quan đến số hàng hóa bị trả lại này;

- Trường hợp Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp chấm dứt, Công ty có trách nhiệm mua lại hàng hóa đã bán cho người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định tại Điều này.