Công ty TNHH Total Swiss Việt Nam

Danh mục

Hỗ trợ trực tuyến

hot line
028 6299 3322 - 0909 656 258 ( Giờ hành chính)

Đối tác - Quảng cáo

3.ĐẶT HÀNG, THANH TOÁN VÀ GIAO NHẬN HÀNG

3.1 Nhà phân phối phải đặt hàng theo cách thức được Công ty chấp thuận. Các đơn đặt hàng chỉ được chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc theo các điều khoản do Công ty châp thuận.

3.2 Công ty phải:

- Chuyển cho Nhà phân phối bảng giá hiện hành của hàng hóa theo Hợp đồng với Nhà phân phôi và; ,

- Có quyền thay đổi bảng giá.

3.3 Nhà phân phối chỉ có thể đặt hàng và mua hàng hóa từ các Công ty hoặc Chi nhánh của Công ty.

3.4 Nhà phân phối có nghĩa vụ thanh toán cho Công ty giá trị hàng hóa tương ứng với số lượng hàng hóa được mua bởi Nhà phân phôi theo các điều khoản và điêu kiện đã được Các bên thỏa thuận;

3.5 Phương thức thanh toán trong giao dịch mua bán giữa Các bên phải được thực hiện bằng tiền mặt hoặc thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ được cấp bởi một tổ chức tín dụng hoặc qua mạng lưới ngân hàng hợp pháp;

3.6 Nhà phân phối phải xuất trình Thẻ thành viên trong quá trình mua hàng hóa;

3.7 Quyền sở hữu hàng hóa sẽ được chuyển qua cho Nhà phân phối khi Nhà phân phối nhận hàng hóa và thanh toán đầy đủ các khoản tiền tương ứng với giá trị hàng hóa đã nhận.

3.8. Quy trình mua bán

Đặt hàng: Nhà Phân Phối thực hiện việc đặt hàng bằng cách đến trực tiếp trụ sở Công Ty, chỉ nhánh Công ty. Sau đó cung cấp Mã nhà phân phối, số lượng, chủng loại hàng hóa cần mua cho nhân viên bán hàng: 

- Nhân viên bán hàng nhập Mã số Nhà phân phối và số lượng, chủng loại hàng hóa vào hệ thống bán hàng.

- Xác nhận thông tin đơn hàng với Nhà phân phối bao gồm: họ tên và mã số người mua hàng, họ tên và mã số người giới thiệu, số lượng, chủng loại hàng hóa và sô tiên, điểm PV, BV; Nhân viên bán hàng kiểm tra hàng hóa nếu có thì xác nhận với Nhà phân phối và Nhà phân phối tiến hành thanh toán tiên, ký hóa đơn tài chính, kiêm tra lại hàng hóa và nhận hàng.

Thanh toán: Nhà Phân Phối có thể lựa chọn hình thức thanh toán bằng tiền mặt tại trụ sở Công ty hoặc chuyển khoản qua ngân hàng;

Giao hàng: Công ty thực hiện việc giao hàng theo xác nhận tại đơn hàng. Nếu thời gian giao hàng dự kiến bị thay đổi, Công ty phải thông báo ngay lập tức cho khách hàng về việc thay đổi này cùng lý do hợp lý. Trường hợp thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng, việc giao hàng sẽ được thực hiện sau khi Công ty nhận được khoản thanh toán và theo thời gian giao hàng dự kiến đã thông báo và xác nhận với Nhà Phân Phối;

Nhận hàng: Nhà Phân Phối nhận hàng theo đơn, kiểm tra hàng hóa và ký xác nhận đã nhận hàng:

Trường hợp Nhà phân phối không nhận hàng hóa trong 30 ngày kể từ ngày thanh toán tiền mua hàng, Công ty sẽ hủy giao dịch và hoàn trả toàn bộ số tiền cho Nhà phân phối.