Công ty TNHH Total Swiss Việt Nam

Danh mục

Hỗ trợ trực tuyến

hot line
028 6299 3322 - 0909 656 258 ( Giờ hành chính)

Đối tác - Quảng cáo

6. CHẤM DỨT VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG VỚI NHÀ PHÂN PHỐI

6.1 Công ty có thể chấm dứt hợp đồng với Nhà phân phối bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho Nhà phân phối về việc chấm dứt Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp trước 10 ngày làm việc;

6.2 Công ty có quyền chấm dứt Hợp đồng đối với tham gia bán hàng đa cấp đối với Nhà phân phối bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho Nhà phân phối về việc chấm đứt Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp trước 10 ngày làm việc khi Nhà phân phối có một trong các hành vi sau:

- Thực hiện các hoạt động tiếp thị, bán hàng và phát triển mạng lưới bán hàng đa cấp trước khi được cấp Thẻ thành viên;

- Không xuất trình Thẻ thành viên trước khi giới thiệu hoặc tiếp thị, bán hàng:

- Không tuân thủ Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp và Quy tắc hoạt động của Công ty;

- Cung cấp thông tin không đầy đủ, không trung thực khi giới thiệu về doanh nghiệp bán hàng đa cấp, hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp, Kế hoạch trả thưởng và Quy tắc hoạt động của Công ty. :

6.3 Công ty có trách nhiệm chấm đứt Hợp đồng đối tham gia bán hàng đa cấp với Nhà phân phối khi Nhà phân phối có một trong các hành vi sau:

 _ Yêu cầu người khác phải đặt cọc hoặc nộp một khoản tiền nhất định để được ký Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp;

_ Cung cấp thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn về lợi ích của việc tham gia bán hàng đa cấp, tính năng, công dụng của hàng hóa, hoạt động của Công ty:

_ Tổ chức hội thảo, hội nghị, đào tạo về kinh doanh theo phương thức đa cấp khi chưa được Công ty ủy quyền bằng văn bản;

_ Lôi kéo, dụ dỗ, mua chuộc người tham gia bán hàng đa cấp của doanh nghiệp khác tham gia vào mạng lưới của Công ty;

 _ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, địa vị xã hội, nghề nghiệp để khuyến khích, yêu cầu, lôi kéo, dụ dỗ người khác tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp hoặc mua hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp;

_ Thực hiện hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương nơi Công ty chưa được cấp xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.

6.4 Trường hợp Nhà phân phối muốn chấm dứt Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với Công ty thì phải gửi thông báo đến Công ty trước ít nhất 10 (mười) ngày làm việc về việc chấm dứt Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp;

6.5 Trong trường hợp Nhà phân phối chết, hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự, thì tất cả những lợi ích của Nhà phân phối (ngoài thứ hạng) sẽ được chuyển qua cho vợ/chồng hợp pháp của Nhà phân phối, trừ khi Công ty nhận được thông báo khác từ Nhà phân phối, hoặc trước khi các sự kiện trên phát sinh Nhà phân phối đã đăng ký hợp pháp về người thừa hưởng và đã được Công ty chấp nhận bằng văn bản; Trong trường hợp vợ/chồng hợp pháp chết trước hoặc chết cùng một lúc với Nhà phân phối hoặc không có khả năng làm Nhà phân phối sau thời gian làm việc 01 tháng kế từ ngày Nhà phân phối chết thì những lợi ích được hưởng từ Nhà phân phối (ngoài thứ hạng) sẽ được chuyển qua cho Người thụ hưởng ghi trong Hợp đồng, hoặc cho người khác được Nhà phân phối đề cử làm Người thụ hưởng bằng văn bản. Nếu như Nhà phân phối không ghi tên hoặc đề cử một người thụ hưởng nào thì tất cả các lợi ích nói trên của Nhà phân phối sẽ chấm dứt khi Nhà phân phối chết/mất năng lực hành vi dân sự;

6.6 Khi Công ty quyết định chấm đứt tư cách Nhà phân phối, Nhà phân phối phải nộp lại Thẻ thành viên và tất cả các tài liệu in về các Hàng hóa và Công ty. Ngoài ra, Nhà phân phối không được tiến hành, bán hoặc giao dịch khác bằng Hàng hóa của Công ty theo bất kỳ hình thức nào.     


6.7 Đối với những Nhà phân phối không mua hàng liên tục trong 12 tháng.Công ty sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp đối với nhà phân phối đó. Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp của nhà phân phối đó tự động thanh lý .Hàng tháng, Công ty sẽ đăng tải danh sách chấm dứt hợp đồng đối với những nhà phân phối liên tiếp 12 tháng không phát sinh mua hàng tại Công ty. Nếu nhà phân phối đã bị đơn phương chấm dứt hợp đồng như ở trên muốn mua lại hàng công ty thì sẽ thực hiện ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp mới .                                                                                                                                                                                                                
6.8. Khi chấm dứt Hợp đồng thì:

_ Tất cả các quyền và đặc quyền của Nhà phân phối được quy định trong Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp sẽ chấm dứt;

_ Nhà phân phối không được tiếp tục bán hàng hóa của Công ty;

_ Nhà phân phối phải chuyển giao lại cho Công ty, hoặc hủy bỏ theo yêu cầu của Công ty bao gồm các tài liệu sau: mẫu, tờ rơi kỹ thuật, catalog, tài liệu quảng cáo, thông tin về thông số kỹ thuật và các tài liệu khác liên quan đến việc kinh doanh của Công ty;

_ Nhà phân phối phải trả lại cho Công ty toàn bộ chi phí, số tiền cho hàng hóa đã mua nhưng chưa được thanh toán và Công ty có quyền đòi lại số tiền chưa được thanh toán cho hàng hóa nói trên;

_ Nhà phân phối sẽ trả cho Công ty các khoản nợ theo Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp;
-- Nhà phân phối không được truyền bá, công khai lý do chấm đứt Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp mà gây tác động tiêu cực và gây bất lợi cho Công ty và các Nhà phân phối khác của Công ty. Trong trường hợp này, Công ty có quyền thực hiện các biện pháp hợp pháp để yêu cầu Nhà phân phối không được thực hiện các hành vi trên;

 _ Không được lôi kéo Nhà phân phối khác của Công ty từ bỏ Công ty hoặc gia nhập một Công ty cạnh tranh. Trong trường hợp này, Công ty có quyền thực hiện các biện pháp hợp pháp để yêu cầu Nhà phân phối không được thực hiện các hành vi trên.