Công ty TNHH Total Swiss Việt Nam

Hỗ trợ trực tuyến

hot line
028 6299 3322

Đối tác - Quảng cáo

QUY TRÌNH, THỦ TỤC KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THAM GIA BÁN HÀNG ĐA CẤP

Để ký Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, Nhà phân phối phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Mục 1.1 của Quy tắc hoạt động này và thực hiện việc ký kết Hợp đồng theo trình tự thủ tục như sau:

Bước 1: Người tham gia điền đầy đủ thông tin vào mẫu Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp và nộp một bộ hồ sơ cho công ty bao gồm:

- Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp điền đầy đủ thông tin và ký tên;

- Một bản photo Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (đối với người Việt Nam) hoặc Hộ chiếu và Giấy phép lao động (đối với người nước ngoài), trừ trường hợp được miễn giấy phép lao động theo quy định;

- Hai-ảnh 3x4;

Hồ sơ có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua bưu điện đến địa chỉ của Công ty, Chỉ nhánh Công ty.

Bước 2: Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ, trong vòng 02 ngày làm việc, Công ty sẽ xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, công ty sẽ ký, đóng dấu Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp và gửi lại 01 bản Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp cho Nhà phân phối bằng đường bưu điện hoặc trực tiếp;

Bước 3: Sau khi nhận được Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp được ký kết, Nhà phân phối liên hệ với Công ty thông qua điện thoại, email để xác nhận là đã nhận được Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp.

Việc chấp nhận ký Hợp đồng với một người để họ trở thành một Nhà phân phối hay không là tùy theo quyết định của Công ty. Công ty có quyền chấp nhận hoặc từ chối ký Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp. Những người chưa được ký Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp sẽ không nhận được bắt kì lợi ích gì trong thời gian chưa được ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp.